Bezpečné nakupování
Idosell security badge

Jak připojím podlahový termostat přes stykač?

2023-09-19
Jak připojím podlahový termostat přes stykač?

Většina domácích místností nemá velkou plochu, takže není problém napájet topné rohože a topné kabely jediným regulátorem - pokojovým termostatem. Toto téma je proto v mnoha příručkách opomíjeno. Jak je to ale s velkými plochami s elektrickým podlahovým vytápěním? Lze v případě velkého otevřeného obývacího pokoje s kuchyní instalovat pouze jeden pokojový termostat?

Pokojové termostaty pro topné rohože a kabely mají svá omezení!

Při projektování a instalaci elektrického podlahového vytápění je důležité si uvědomit určitá omezení. Jedním z nich je maximální výkon, při kterém může pracovat relé v naší řídicí jednotce, které je zodpovědné za zapínání a vypínání připojené topné rohože nebo kabelu.

Zjednodušeně řečeno, podívejte se na technické informace termostatu, obvykle zní: "Výstup relé - 13 A"

Naše pokojové termostaty nVent RAYCHEM mají reléové výstupy s maximální hodnotou 13 A, díky této bezpečné hodnotě mohou "žít" mnohem déle. To potvrzuje i standardní záruka 12 let na každý model s možností prodloužení na 20 let, ale pak musí instalaci provést autorizovaný instalatér PRO RAYCHEM.

Při proudech nad 13 A dochází k trvalému pomalejšímu nebo rychlejšímu selhání kontaktů v relé. Mírné překročení těchto parametrů nezpůsobí okamžité selhání regulátoru, ale během několika let může nastat problém se spuštěním topného systému.

Co znamená údaj "MAX LOAD 3000W/13A" na termostatu?

Co znamená termostat

Proud 13 A při síťovém napětí 230 V znamená, že můžeme připojit maximální výkon topné rohože 3000 W. To je na jednu stranu poměrně vysoká hodnota, a proto v mnoha domácnostech není vůbec žádný problém připojit každou naši topnou rohož nebo kabel k jednomu termostatu.

 

Jak tuto hodnotu vypočítáme?

13 A x 230 V = 2 990 W ≈ 3 000 W (3 kW)

 

Ve velkých obytných místnostech, které jsou ještě propojeny s kuchyní nebo chodbou, však relé 13 A nemusí stačit. Při standardním výkonu topné rohože 160 W/m² na ploše 19 m² získáme maximální výkon pro relé 13 A.

 

Jak to vypočítáme?

160 W x 19 m² = 3 040 W

 

Co mám dělat, pokud moje topná zóna překročí 3 000 W / 13 A?

Máme dvě řešení:

  1. Jedním z nich je rozdělit celou místnost na několik topných zón, z nichž každá má < 3 000 W. Jedna topná zóna = jeden pokojový termostat. Tím zajistíte, že žádná část systému nebude přetížena a elektrické podlahové vytápění bude spolehlivě fungovat po mnoho let. Neumisťujte všechny termostaty vedle sebe. Termostaty musí být umístěny co nejvíce uprostřed zóny, kterou ovládají. S tím souvisí i čidlo teploty vzduchu umístěné v tělese termostatu. Výhodou tohoto řešení je lepší regulace teploty, např. pro topnou zónu na straně fasádních oken, kuchyňskou zónu nebo obývací pokoj. Tímto řešením je také dosaženo optimální spotřeby elektrické energie. Výběrem pokojových termostatů s funkcí WiFi v této variantě získáme velmi jednoduché ovládání celého systému z aplikace chytrého telefonu.
  2. Existence větší topné plochy než 3 000 W však neznamená, že je nutné instalovat několik termostatů. Pro odstranění problémů s omezením termostatů stačí nainstalovat další externí stykač ovládaný stejným signálem jako ten, který aktivuje podlahové vytápění. To znamená vést vodiče od termostatu do elektrického rozváděče a zpět, s čímž je třeba počítat již ve fázi návrhu elektroinstalace. Tím se zabrání selhání termostatu při nadměrném přetížení, přičemž podlahové vytápění bude fungovat podobně jako v menší místnosti. Stykač se obvykle instaluje do elektrického rozváděče na lištu DIN. Tam se doporučuje umístit i proto, že jeho provoz může být pro některé osoby rušivý zvukem, který vydává při zapínání a vypínání (tiché jedno klepnutí).

Schéma zapojení termostatu s přídavným stykačem

Na schématu je graficky znázorněna možnost připojení přídavného pomocného stykače k pokojovému termostatu. Veškeré elektrikářské práce by měla provádět kvalifikovaná osoba. Toto schéma je pouze ilustrativní.

Viz také:

Schéma připojení termostatu přes přídavný stykač

Kam mám připojit elektrické vodiče od jednotlivých topných zón?

Vstup do obvodů jednotlivých topných zón je prostřednictvím samostatných vodičů. Konce obvodů jsou však propojeny ještě před vstupem do termostatu. Nezkušený instalatér může být v pokušení propojit vodiče i pod podlahou, kde se stýkají sousední topné zóny. To je však špatný nápad. Proč?

  • V případě problémů se ke spojům skrytým pod podlahou nelze dostat, takže neexistuje možnost rychlé opravy.
  • Pokud dojde k poškození jednoho okruhu, bude snazší jej od systému izolovat, pokud budou jeho konce vedeny mimo oblast podlahy.
  • Když budou všechny konce topných rohoží nebo kabelů vyvedeny do přístupných krabic, bude možné provést elektrická měření. Proto by všechny obvody měly začínat a končit na nějakém snadno přístupném místě. Nejčastěji to bude místo, kde je instalován termostat nebo nějaká krabice těsně nad podlahou. Jedná se o velmi dobrý postup, který umožňuje nejen opravit vadné systémy, ale také lépe určit případnou závadu.

Výhody rozdělení místnosti na topné zóny

Rozdělení velkých místností na několik samostatných zón přináší i další výhody:

  • V budoucnu lze snadno oddělit oblast kuchyně nebo chodby a ovládat ji samostatným termostatem. Tak tomu může být v případě, že i ve vzdálené budoucnosti budou postaveny další dělící stěny.
  • V případě poruchy lze odpojit pouze jednu vadnou oblast, zatímco ostatní budou nadále fungovat správně. Podlahové vytápění pak sice nebude místnost optimálně vytápět, ale do doby opravy zajistí příjemné domácí prostředí.
  • Vytápění v různých částech místnosti je možné nastavit podle vašich potřeb. Proto může být zónové elektrické podlahové vytápění výhodnější nejen z hlediska životnosti celého systému, ale také z hlediska používání.
Zobrazit další položky z Září 2023
pixel