Bezpečné nakupování
Idosell security badge

Elektrické ochranné zóny v koupelně

2023-09-10
Elektrické ochranné zóny v koupelně

V prostorách, kde jsou spotřebiče vystaveny působení vody, jako jsou koupelny, byly vymezeny elektrické bezpečnostní zóny. Ty mají velký význam při instalaci koupelnových termostatů a dalších elektricky napájených zařízení. Vyplatí se proto seznámit se s definicí těchto oblastí a vědět, co v praxi znamenají.

Co jsou elektrické bezpečnostní zóny?

Ochranné zóny, známé také jako mokré zóny v koupelně, označují oblasti, kde mohou být instalovány spotřebiče s určitým stupněm elektrické ochrany, aby mohly být bezpečně používány. Na obrázku nahoře vidíte, jak jsou tyto bezpečnostní zóny v koupelně uspořádány.

Lze rozlišit několik důležitých zón, které se vyskytují v oblastech se zvýšenou vlhkostí. Jsou znázorněny na obrázku výše a patří mezi ně:

  • Zóna 0 - nejnebezpečnější oblast, kde mohou spotřebiče přijít do přímého kontaktu s vodou. Proto je vyžadováno krytí IP x7 (první číslo, označené písmenem "x", není ve vlhkých zónách příliš důležité. Důležitá je především druhá hodnota). Jak číst různé stupně ochrany je popsáno v následující části. Vrátíme-li se k zóně 0, stojí za zmínku, že zařízení připojená v takovém místě by měla mít stálé napájení do 12 V, tj. bezpečné pro člověka i při úplném zaplavení. Takto jsou konstruovány trysky ve vířivkách nebo většina svítidel v bazénech.
  • Zóna 1 - nachází se přímo nad místem, kde se shromažďuje voda, tj. nad vanami a sprchami. Pokrývá prostor do výšky 2,25 m, což bude často celá výška místnosti. V tomto případě je vyžadován stupeň krytí IPx5. V zóně 1 se často vyskytují LED pásky napájené stejnosměrným napětím 12 V. Ty jsou zcela bezpečné. Transformátory napájející tento typ osvětlení by se však měly nacházet pouze v zóně 3.
  • Zóna 2 - zahrnuje prostor kolem vodních nádrží. Šířka zóny je přibližně 60 cm. Zde by zařízení měla mít minimální stupeň bezpečnosti IPx4.
  • Zóna 3 - což je zbývající prostor v místnosti. Na obrázku to bude část koupelny pokrytá bílou barvou. Riziko vysoké vlhkosti v této oblasti není vysoké, takže v soukromých budovách postačí stupeň krytí IPx1 (i když ve veřejných koupelnách je to IPx5). Nejčastěji se však používají jednotky s označením IP44.

Použití těchto typů zón umožňuje bezpečnou instalaci elektrických zařízení se specifickými vlastnostmi ochrany proti vlhkosti. Jednotnost označení zvyšuje bezpečnost všech uživatelů.

Co označuje stupeň krytí IP spotřebiče?

Podlahový termostat IP stupeň

Každý elektrický spotřebič má kryt. Jeho těsnost pomáhá chránit součásti pod napětím před nežádoucími cizími tělesy. Hlavním účelem takového krytu je chránit uživatele před dotykem vodičů a konektorů holýma rukama a zabránit tak úrazu elektrickým proudem.

Použití těsnění a dobře padnoucích součástí však umožňuje mnohem lepší ochranu elektrických komponent, především proti těm nejnebezpečnějším: prachu a vodě, které mají největší vliv na poruchovost napájených zařízení. Každý kryt má specifický stupeň ochrany, který se skládá ze dvou písmen "IP" a nejméně dvou číslic. První popisuje ochranu proti prachu a drobným cizím tělesům, zatímco druhé popisuje ochranu proti vodě. V následující tabulce jsou jednotlivé hodnoty podrobně popsány.

První čísliceTyp ochranyDruhá čísliceTyp ochrany
0 Žádná ochrana 0 Žádná ochrana
1 Ochrana proti tělesům o velikosti nad 50 mm (náhodný kontakt rukou) 1 Ochrana proti svisle padajícím kapkám vody (z kondenzace)
2 Ochrana proti tělesům o velikosti větší než 12,5 mm (náhodný dotyk prstu) 2 Ochrana proti kapkám vody dopadajícím na kryt pod úhlem 15° od normální polohy
3 Ochrana proti tělesům o velikosti nad 2,5 mm (náhodný kontakt s drátem nebo šroubovákem) 3 Chráněno proti stříkající vodě dopadající pod úhlem 60° od svislé polohy
4 Ochrana proti tělesům o velikosti nad 1 mm (tenký nástroj, tenký drát) 4 Ochrana proti stříkajícím kapkám ze všech úhlů a stran (déšť)
5 Chráněno proti vniknutí prachu v množství, které nebrání provozu zařízení 5 Chráněno proti proudům vody z jakéhokoli směru
6 Úplná ochrana proti vniknutí prachu 6 Ochrana proti silným proudům vody nebo zaplavení vlnami z jakéhokoli směru
X - 7 Ochrana proti ponoření do takové hloubky, aby spodní povrch krytu byl 1 m pod hladinou vody a horní povrch krytu byl nejméně 0,15 m po dobu 30 min
X - 8 Ochrana proti ponoření při nepřetržitém ponoření a zvýšeném tlaku vody (hloubka 1 m)
X - 9 Ochrana proti zaplavení proudem tlakové vody

V případě koupelnového termostatu s krytím IP44 si můžete být jisti, že dovnitř neproniknou cizí tělesa o průměru větším než 1 mm. Kryt zároveň chrání elektrické komponenty před vodou stříkající ze všech stran.

Nejbezpečnější zařízení mají stupeň krytí IP68 a jsou plně chráněna proti prachu a vlhkosti. Za normálních okolností však není nutné kupovat termostat s tak složitým a důmyslným krytem (což se projeví i na jejich ceně).

Je bezpečné instalovat termostat v koupelně?

Lze v koupelně instalovat podlahový termostat z topné rohože?

Mezi termostatem a stěnou je instalováno těsnění.

Instalace typického termostatu v koupelně je možná pouze v zóně 3. Nejen kvůli použití krytu s krytím maximálně IP44, ale také kvůli připojení k vnější síti. I když je teoreticky možné instalovat zařízení s označením IP21 (ochrana proti předmětům nad 12 mm a vodě dopadající vertikálně na zařízení), doporučuje se používat modely s krytím IP44, které jsou typicky určeny pro koupelny a místnosti se zvýšenou vlhkostí. Je totiž třeba mít na paměti vodu, která se usazuje na dlaždicích na stěnách a stéká při horké koupeli.

Je také možné použít speciální těsnění, které zvýší bezpečnostní třídu na IP44. To se používá mezi koupelnovým termostatem a stěnou k ochraně vodičů připojených k přístroji.

Je třeba také pamatovat na to, že koupelnový termostat má zabudované teplotní čidlo, takže musí být ve stejné místnosti jako topný systém, který řídí.

Podívejte se také na následující informace: Termostat v koupelně nebo venku?

Elektrické ochranné zóny versus topná rohož ve sprše

Elektrické ochranné zóny a vyhřívací rohože ve spršeTopná rohož do sprchy nVent RAYCHEM QuickNet-160

Zdálo by se, že umístění topné rohože není možné v zóně 0 nebo 1. Ty však pokrývají prostor od podlahy nahoru! To znamená, že instalace zabudované v lepidle pod dlaždicemi jimi nejsou pokryty a nepatří do žádné ze zón. Přečtěte si více: Je možné instalovat topnou rohož v koupelně pod sprchový kout?

To však neznamená, že každou topnou rohož lze instalovat do sprchového koutu! Na tento typ místa lze instalovat pouze modely s příslušným bezpečnostním certifikátem. Ukazuje se, že výrobků tohoto typu je málo. Z topných systémů, které nabízí nVent RAYCHEM , je pro vytápění podlahy ve sprše určena pouze topná rohož QuickNet-160 .

Zobrazit další položky z Září 2023
pixel